Thursday, 11 April 2013

J a d i k a n l a h . .Jadikanlah yAng LembuT itU HATI

Jadikanlah yAng Tipis iTu BENCI

Jadikanlah yAng Tebal itU IMAN

Jadikanlah yAng Tajam itu AKAL

Jadikanlah yAng Baik itU SIFAT

Jadikanlah yAng Manis itU SENYUMAN


No comments:

Post a Comment